ZOYA GOLD Boxrelay

1666355076526 IMG_2399~2 IMG_2407~3 IMG_20220108_103709 IMG_20230205_141356396 IMG_20230205_141356396~2 IMG_20230427_190427008 IMG_20230427_190837233 IMG_20230427_190837233~2IMG_20190713_120733Zoya Zojuska2

nar. 13.7.2018, chov. Igor Šuňal, Tamara Mujkošová