O nás

XENA 2 hlava3

Majiteľom chránenej značky BOXRELAY je pán Ľubomír Perniš .

Adresa : Lesná 335/9 ; 972 17 Kanianka

Chránený názov chovateľskej stanice Boxrelay a jej samotná činnosť sa začína dátumom 30.8.1995. Môj život s nemeckým boxerom sa však začal skôr, v roku 1992 a to kúpením prvej sučky z chovateľskej stanice Pa – Mil od pána dr. Miloslava Panáčka, meno ktorej bolo Óda z Pa – Mil. Po roku ešte pribudla k Óde ročná sučka Nela z Pa – Mil. Na Óde a Nele začala v roku 1995 moja chovateľská práca v chovateľskej stanici, kedy v prvom vrhu Nely z Pa- Mil bola dochovaná aj prvá šampiónka Alfa Boxrelay . V samotných začiatkoch chovu nemeckého boxera mi veľmi pomohli nekonečné debaty a spolupráca s manželmi Bratkovými – Petrom a Vlaďkou, ktorí usmernili moje prvé kroky tým správnym smerom, za čo sa im chcem aj touto formou poďakovať. Prioritou môjho chovu boxerov sa stal súbeh kvalitného exteriéru a výborných povahových vlastností. Čo sa týka exteriéru, snažil som sa formovať ušľachtilú, úzku hlavu v lebečnej partii, s plnou priestornou papuľou a výborným stopom, hľadiac na suchosť hlavy, výšku čela, farbu očí a kvalitu chrupu. V telesnej stavbe som sa snažil dopracovať k vyváženým zvieratám s výbornou hĺbkou hrudníka, rovným chrbtom, výborne uhlenými končatinami vpredu aj vzadu, zároveň s výbornou mechanikou pohybu. V rámci prezentácie všetko podčiarknuté výborným temperamentom, teda aj prejavom zvierat vo výstavných kruhoch.

V tomto smere mi výrazne pomohla aj spolupráca s jedným z nestorov slovenského chovu – Jozefom Šusterom, terajším prezidentom SBK ako aj spolupráca s dlhoročným priateľom a dnes už s uznávaným chovateľom Dušanom Hladíkom, majiteľom chovateľskej stanice Signum Laudis, s ktorým prebehla aj chovateľská výmena  – Holiday + Orino Boxrelay jedným smerom a Xena + Big Boss Signum Laudis opačným smerom.
K napredovaniu chovateľskej stanice pomohla aj spolupráca s ľuďmi (priateľmi), ktorí zdieľali spoločného koníčka a taktiež dochovávali šteniatka pod týmto chráneným názvom. Od samotného začiatku to bola rodina pána Krajčíka, Kobelu a Miroslava Uhrina, s ktorým na chove spolupracujeme dodnes. Po určitej výluke v chove z dôvodu obmedzenia chovateľskej  práce v rokoch 2007 – 2010, ktorá bola spôsobená zakladaním rodinnej stavebnej firmy, pokračovala moja ďalšia chovateľská činnosť v spolupráci s pánom Marekom Sopkom – boxerkárom, ktorý má nielen výborný chovateľský cit, ale aj boxerkárske oko a s Igorom Litvákom, ku ktorým sa v roku 2011 pričlenili aktívnym spôsobom mladí ambiciózni boxerkári – pán Igor Šuňal s rodinou a pán Marek Hudáček s rodinou.

Na krytie sučiek z chovateľskej stanice Boxrelay boli využití viacerí špičkoví plemenníci zo slovenského a českého chovu. Dovolil by som si spomenúť Granda Alfa – Pol, Adama Janovské údolie, Lukas z Dybohurky, Hugo Boss Fender Edda, ako aj vlastných plemenníkov – Granda Boxrelay a Ethora Boxrelay. Z kvalitných plemenníkov európskeho chovu to boli napr. Chaman Della Talpa, Zeffiro Della Cadormare, Vasco della Cadormare, Baron- Rojo de Villalba, Primo del Colle Dell´Infinito a Boreas di Casa Diocletiano.

Popri týchto špičkových plemenníkoch sme pracovali v našej chovateľskej stanici aj s niektorými ďalšími nezabudnuteľnými boxermi ako boli: Alfa, Cindy, Gracia Grand, Ethor, Edy a Eymi, Odina, Orka, Orino, Domingo, Ellie, Zoja, Fanny Boxrelay ako aj Xena a Big Boss Signum Laudis. V poslednej dobe nám najväčšiu radosť robili odchovy po našom plemenníkovi BIG BOSSOVI - JESUS, King KARLOS, SONY, X-MAN, UMA Thurner, ale aj odchovy po XENE – IMAGE, RITA May.

Slovo na záver:  Chov je beh na dlhé trate, pri ktorom vzniká veľa nových priateľstiev, niektoré pretrvávajú aj po celý zvyšok života. A to je dobre, pretože pri poctivej chovateľskej práci sa občas dostaví aj úspech, o ktorý sa potom môžeme s priateľmi podeliť.

Ľubomír Perniš