BRUNO BOSS Boxrelay

1-bruno_bez-obojku_kolaz

Šampión SR, Šampión SBK, Klubový víťaz SBK – BOS

  ATIBOX 2021 – výborný 2, trieda stredná