A (3)

Ch. Samain da Toleria (Ékaro de Ibiltaria x Meiga da Tolería) & Arwen Canislavia (Naadame Fender Edda x Juliet Boxrelay)

 

A