LENNY Boxrelay

Lenny Lenusik

Lenny13m3 Lenny13m2

JVA 3 – II. JUNIOR VICE WINNER

nar. 14.5.2014, chov. Igor Šuňal, Tamara Mujkošová